mandag 14. mars 2011

Novelle, analysering og oppsummering

Før jeg bestemte meg for novellene renslighet er en dyd og det er enklast slik, leste jeg ca. alle novellene. Novellene renslighet er en dyd og det er enklast slik var de som gjorde mest inntrykk på meg og de jeg følte jeg hadde mest å si om. Forberedelsene var bare å lese godt gjennom novellene og lese gjennom hvordan analysere en novelle.

Selveste samtalen synes jeg ikke gikk så bra. Jeg følte jeg kanskje burde ha tolket mer og skrevet et ordentlig forberedelsesark som jeg kunne øvd på. Refleksjonene mine i samtalen burde vært mer variert og jeg følte det ble en del oppsummering av handlingsreferatet og ikke så mye tolkning.